Västra Vägen stängs av v.12 inför T-banebygget.

Från och med vecka 12 kommer en del av Västra vägen stängas av för biltrafik från korsningen Solnavägen-Västra vägen till korsningen Västra vägen-Regnstigen. Det finns möjlighet att passera till fots eller leda cykel på båda sidor om vårt arbetsområde. Från och med vecka 14 är samma sträcka helt avstängd för både bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter. Se bifogad information eller besök vår hemsida: https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/arenastaden-arbeten

Detta har ifrågasatts av styrelsen eftersom det innebär att man får gå en lång omväg för att komma till busshållplatsen och detta fick vi till svar:

Vi förstår att våra arbeten gör det besvärligt att ta sig till busshållsplatsen och vi har absolut fångat upp att  de som bor i Rudviken önskar en förbindelse för fotgängare och cykel förbi arbetsområdet. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig gångväg – men vi behöver avvakta tills vi börjar våra tunnelarbeten, vilket kan ske tidigast till hösten. Värt att nämna är att markförhållandena gör att vägen kommer att bli ganska brant.

Elisabeth Klingmark
Projektledare kommunikation
Kommunikationsenheten