Stadgar

Föreningens stadgar reglerar Brf Rudviken 7 verksamhet och omfattar i stort 

– firma, ändamål och säte,
– medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt,
– insats, avgifter, m m,
– bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter,
– styrelsen,
– räkenskaper och revision,
– föreningsstämma,
– meddelande till medlemmarna,
– fonder,
– vinst och 
– övrigt.

Förändring i stadgarna beslutas normalt vid årsmöte. Stadgarna justerades senast vid extra föreningsstämma 2023-09-06.

Stadgarna hittar du här. Navigera genom att klicka på olika rubriker för att smidigare hitta det du önskar.