Felanmälan

Vill du anmäla att något är trasigt eller ur funktion i allmänna utrymmen? Ring Nabo vardagar mellan 07-16.

Felanmälan vardagar 07:00-16:00
010-288 00 26

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta jouren. Ett ärende är akut om det innebär risk för skada på egendom eller person. Om felet inte är akut och kan hanteras som felanmälan rekommenderar vi att ni kontaktar felanmälan vardagar 07-16. Observera att ärenden på jourtid debiteras extra. Boende kan komma att debiteras för jourutryckningen. Vid frågor om debitering kontakta oss.

Jourtelefon 16:00-07:00
010-288 00 26

Felanmälan görs genom:

07:00-16:00 – 010-288 00 26
Jourtelefon 16:00-07:00 – 010-288 00 26

eller via formulär på:

https://nabo.se/felanmalan/

När det gäller felanmälningar om maskinerna i tvättstugan bör man i första hand kontakta Entema Tel: 08-449 44 30.

Felanmälan till jourpersonal noterad exvis i hiss, får endast utföras av Brf fastighetsförvaltare. Om nödfall föreligger och fastighetsförvaltare inte kan nås må hissjourpersonal larmas.


Funktionsfel på föreningens egendom kan omfatta 
– hissar  (ska göras direkt till Trygga Hiss, tel: 08-7989200)
– belysning,
– trappuppgångar,
– portar, 
– maskiner i tvättstuga,
– den yttre miljön,
– m m.

Fel inne i lägenheten 

Ägare av lägenhet ansvarar själv att åtgärda fel inne i lägenheten. 

Är du bostadsrättsinnehavare kan du också anlita Nabo för att arbeten i din lägenhet men då debiteras du och inte din förening/hyresvärd.


Vid ev. oklarheter vid gränsdragning av ansvar mellan Brf och lägenhetsägare kontakta styrelsen för besked.