Parkering

Parkering av bilar 

Brf medlemmar är i närområdet hänvisad till gatuparkering på Blomgatan, Västra vägen, Regnstigen eller till stora parkeringen mellan Västra vägen och Solnavägen. 

Solna stad tillämpar från maj 2012 avgiftsuttag kl 0 – 24 alla dagar. Lägsta taxan A för besöksparkering är 12kr/tim. 

Boendeparkeringsavgift är 400kr/mån eller 1000kr/kvartal.

Körförbud inne på gården 

Körförbud med bil råder inne på gården.