Kontakt

Kontakt med styrelsen

Om du vill ha kontakt med styrelsen och erfordrar ett skriftligt svar behandlas detta normalt vid styrelsemöte. Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad med uppehåll för en sommarmånad.

Du kan kontakta styrelsen på följande sätt: 

  • Via Muntlig kontakt: alla i styrelsen
  • Via Post: lägg lapp i brevlådan till Brf kontor, Västra vägen 15.

Mäklare som vill ha uppgifter

Mäklare som behöver uppgifter från Brf Rudviken 7 skickar begäran om detta med brevpost till 

Brf Rudviken 7, Västra vägen 15, 169 61 Solna 

(bifoga frankerat kuvert för returpost)

eller till e-postadress brfrudviken7@gmail.com

Planritningar för lägenheter

Planritning för alla lägenheter i Brf återfinns i följande dokument som kan läsas i programmet Adobe Reader. Se planritningar..

Förslag …

Hör gärna av Dig till oss i styrelsen med synpunkter och förslag! 

Om något ska göras kom också gärna med förslag hur det kan göras. Tänk på att vi äger allt tillsammans!

– Har du lust att ibland lägga lite tid för föreningens bästa ta gärna kontakt med styrelsen! Du når oss på mail brfrudviken7@gmail.com

– Brf har en kompetensgrupp med olika personer som med sin kompetens kan bistå föreningen. Praktisk såväl som akademisk. Hör av dig!

Ingång till kontoret vid Västra vägen 15.

Brevlåda. 

Välkommen med förslag och synpunkter!