Föreningen

Allmänt om föreningen

Föreningen registrerades den 5 September 2001. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Rudviken 7 och Rudviken 8 i Solna. Fastigheterna omfattar 79 st bostadslägenheter, varav 4 är hyreslägenheter, samt 3 st lokaler. Fastigheterna förvärvades 31 Januari 2002.

Mål för Brf Rudviken 7

Brf Rudviken 7 ska skapa ett tryggt och säkert boende med bra närmiljö för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.  Föreningen ska förvalta och underhålla bostadsrättsföreningens fastigheter och tomtmark för att säkra ett långsiktigt ekonomiskt fastighetsvärde.

Brf Rudviken 7 ska uppmuntra engagemang och arbete inom Brf i syfte att skapa god grannsamverkan samt ett gemensamt ansvar för vår boendemiljö.

Fastighet och tomtmark

Brf Rudviken 7 består av två huskroppar belägna på Blomgatan 4 – 8 samt Västra vägen 15 – 23. Tomtmarken ligger i direkt anslutning till fastigheterna.

Blomgatan 4-8
Västra Vägen 15-23