Protokoll

Styrelsens protokoll publiceras inte på hemsidan utan 

– Föreningsstämmans protokoll delas ut i brevlådorna efter stämman,
– Styrelsens månadsmöten informeras om i punkter som styrelsen väljer att publicera.