TV och Internet

Avtal med Telenor (tidigare Bredbandsbolaget)

Föreningen har tecknat ett gruppanslutningsavtal med Telenor, vilket innebär att det i månadsavgiften ingår Bredband 250/250 (router behövs och fås utan kostnad), fast telefoni och basutbudet av TV-kanaler i det analoga nätet. Vill man ha digitala TV-kanaler krävs en digitalbox och en uppgradering av avtalet som bekostas av resp. medlem 

OBS att du själv måste kontakta Telenor och aktivera dina tjänster som ingår.