Ekonomi och Bokslut

Autogiro
Vill du anmäla dig för autogiro hittar du blankett för det här: Autogiro blankett

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen genomför varje år en större inspektion av fastigheten. Denna inspektion, samt andra iakttagelser, ligger till grund för om planerade åtgärder skall genomföras, tidigareläggas eller senareläggas.

Tillgångar utgörs av fastigheten med innehåll enligt nedan. 

Brf äger och hyr ut:
– 4 stycken hyreslägenheter som hyresrätter, 
– 2 kontorslokaler med tillhörande tomtyta på Blomgatan 2,
– 42 st källarförråd.

Föreningen genomför ett aktivt och fortlöpande inre och yttre underhåll vilket medför att fastighetens kondition är mycket god. 

Föreningens ekonomi är också stabil.

Sammantaget innebär detta att Brf Rudviken 7 i Solna är en mycket välskött förening med en trygg och god ekonomi. 

Överlåtelseavgift
Vid försäljning/köp av lägenhet betalas överlåtelseavgiften av köparen.