Underhåll av hängrännor

Under vecka 48 kommer Kunnunens Påtslageri att påbörja arbete med underhåll av våra hängrännor. Rännorna ska rensas, tätas och lagas där det behövs.

Arbetet är beräknat att vara klart innan Jul.