Styrelsen

Det är vi som är styrelsen i Brf Rudviken7:

Ordförande Peter Högberg
retro photo camera in classic chest
Sekreterare Jenny Stålhammar
Ledamot/ Kassör Sebastian Mårtensson
retro photo camera in classic chest
Ledamot/ Bonnie Tran,

Suppleanter Behshad Ashnai,  

Valberedning
Per Boholm
Johan Svärd
Det går bra att fortlöpande under året lämna
förslag till valberedningen.
Inför årsmötet brukar valberedningen göra en
allmän förfrågan efter villiga kandidater. 

Trädgårdsgruppen leds av Ulla Solberg

Årsmöte ska hållas före juni månads utgång. 
Motioner till årsmöte inlämnas till styrelsen senast 1 mars.