Ordningsregler

Ordningsregler vid Brf Rudviken 7 

Allmänt 

Ordningsregler för Brf Rudviken 7 beslutats av styrelsen. 

Reglerna, omarbetades och fastställdes 2015-11-09, omfattar bl a 

– rättigheter och skyldigheter för boende,
– vad de boende förbinder sig till,
– effekter av skadegörelse, störningar och olovlig uthyrning,
– särskilda reger för fläktsystem, loftgångar, ombyggnationer,   källarförråd och tvättstugor.

Om störning upplevs från grannar – prata med varandra och försök så tidigt som möjligt reda ut problemen. Vid eventuell oenighet kontakta styrelsen.

Ordningsreglerna framgår i sin helhet av följande dokument

Läs ordningsreglerna

Några viktiga punkter 

Vänligen

– ta god hänsyn till grannar och håll en ljudnivå i lägenheten, 
  trapphus och loftgångar som inte stör,
– städa tvättstugan efter användning,
– utför inte störningar på fläktsystemet – bl a igensättning av 
  ventiler, köksfläkt med egen motor – eftersom det leder till att 
  systemet inte fungerar normalt.

Håll trappuppgångarna fria enligt Stockholms brandförsvars anslag i trapphusen.
Cyklar parkeras ute eller inne i eget förråd – inte i trappuppgången.
Barnvagnar ställs inne i lägenheten eller i eget förråd.