Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen ansvara för området framför och bakom fastigheten. Gräsklippning, plantering av buskar och blommor, beskäring av träd mm.

Gruppen består av Agneta Wiedermann och Ulla Westman Solberg

Brf trädgårdsytor 

Brf äger marken runt fastigheterna på Blomgatan och Västra vägen.

Genom planering och ledning av vår dåvarande trädgårdsansvarige Hans-Olof Olsson (som nu inte bor här längre), har ett arbete påbörjats 2007 i syfte att skapa lättskötta och fina ytor runt fastigheten. 

Stora skrymmande buskage har tagits bort. Jorduppfyllning har genomförts och fina rabatter har skapats. Gräsmattorna har dressats. 

Många som går förbi vår fastighet har givit stort beröm för att det ser så välvårdat och fint ut. Ja, blomsterprakten är fantastisk! Stort tack till entusiaster inom vår Brf som ägnar tid åt detta! 

Hösten 2012 fälldes några stora träd på baksidan sedan de angripits av sjuka. Nya unga träd har planterats – rönn, fågelbärsträd, himalajabjörk. Buskar som ölandstok, berberis, rosenhallon och olika slag av spirea har också planterats. Tomrummet de stora träden lämnade efter sig kommer att fyllas med ny grönska!

Vad betyder träd? Jo, luften renas, ljudnivån dämpas, skydd skapas mot skadlig UV-strålning, balans ges i ekosystemet, våra småfåglar trivs och vi upplever årstidsväxlingar i vår nära natur.

Forskning visar att vi mår bra av att följa ett vackert träd, när vår omgivning är tilltalande och när vårt boende är attraktivt. Hjälp till att bevara vår närmiljö! 

Vill Du vara med i trädgårdsgruppen eller bara hjälpa till lite då och då med att rensa ogräs, kratta, vattna, osv – prata gärna med Styrelsen.