Underhåll

Fastighetens skick är gott. Föreningens policy är att genomföra fortlöpande underhållsåtgärder. Fastigheten är byggd 1985-86.

Planerat underhåll i närtid

Under vecka 19, 2020 kommer vi att renovera fönster längs Västra vägens norra sida.

Stamspolning V16-18, 2020

-Staket längs Västra vägens fyra uteplatser

Reparation av loftgångar samt högtrycksavspolning . 

Energibesparande åtgärder såsom rörelsesensorer på belysning i allmänna utrymmen samt byte till belysning med låg energiförbrukning fortsätter.

Ytterbelysningsarmaturerna kommer att bytas ut. 

Nyligen genomfört underhåll
-De äldsta tvättmaskinerna har bytts ut och tvättmaskinparken är nu mycket bra.

Ytterdörrarna till alla loftgångslägenheter på Västra vägen har bytts ut.

Målning av de mest utsatta fönstren och målning av vissa plåtarbeten på fasaderna har genomförts.

Fönsterrenovering Västra Vägen, Blomgatan 2018

Övrig fastighetsinformation för Rudviken 7

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Ej bytt, Original 1986

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: 

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Fönster renoverade Västra Vägen, Blomgatan 2018

Trapphuset är renoverat: Underhålls regelbundet

Det finns balkongplaner:  Inga extra balkonger är planerade