Angående ventilationen

Nu är arbetet med att reparera ventilationen på Västra vägen igång och beräknas vara klart i mitten av nästa vecka. 

Fortfarande rekommenderas det från firman att boende vädrar emellanåt genom att öppna fönster samt vara vaksamma på kondens så det inte samlas vatten. 

Vi tackar för att ni delat vårt tålamod i detta ärende och ser fram emot en fungerande ventilationen inom kort. 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Rudviken 7

Gällande matavfall

Vi har äntligen fått kärlen levererade av PreZero som också blivit utplacerade i respektive soprum. 

På söndag (14/1) kommer vi att dela ut start-kit som hör till sortering av matavfall. Vi knackar på dörr och lämnar över dessa. Om ni inte är hemma kommer vi att lämna det utanför lägenhetsdörren. Vi börjar strax efter 15-tiden.

Därefter ska matavfall slängas i det bruna kärlet i soprummet. Soprummet i respektive trapphus kommer ni åt med samma nyckel som till porten. Boende på Västra Vägen kommer åt sitt soprum från gatusidan. På Blomgatan kommer ni åt soprummet från gårdssidan.

Vi tackar återigen för att ni, precis som oss, haft tålamod med detta och fokuserar nu framåt på att få göra denna viktiga övergång i vår sopsortering.

vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Rudviken 7

Uppdatering Matavfall + Ventilation på Västra Vägen

Vi väntar tålmodigt på leverans av kärlen för matavfallssortering. De har varit beställda i tid men dröjt pga hög belastning hos PreZero. När vi fått det levererat börjar vi snarast vår omställning.

Vid julhelgen noterades det att ventilationen på Västra Vägen inte fungerar som den ska. Vi har varit och är i kontakt med en ventilationsfirma om att åtgärda detta och förebygga inför kommande driftstörningar. Vi tackar för tålamodet och hoppas på en snabb lösning.

God fortsättning önskar,

Styrelsen Brf Rudviken 7

Gällande Extrastämma 6/9

Vi har noterat att det i kallelsen har, av misstag, stått måndag 6 september men det ska såklart vara onsdag.

Här finns mötesdetaljer:

Onsdag 6 september 2023 kl. 19:00

Plats: Möteslokalen, Västra Vägen 15

Mvh Styrelsen BRF Rudviken 7