Renovera lägenheten?

På Blomgatan har det tyvärr inträffat div. problem med vatten och värme efter en mindre renovering i en av lägenheterna. Därför påminner vi om att ombyggnad/renovering av lägenhet kräver tillstånd av styrelsen och ska utföras av certifierad person (se stadgarna §9 och ordningsreglerna §6).

Hemsidan uppdaterad 2019-06-30 

Ansvarig för hemsidan 

Styrelsen