Markarbeten på Regnstigen

Markarbeten på Regnstigen
Under vecka 44 startar markarbeten vid vändplanen på Regnstigen i Rudviken. Vi ansluter el och vatten till infiltrationsbrunnar för att hålla koll på grundvattnet inför kommande arbeten med utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Arbetena kommer tidvis att orsaka buller från maskiner. De utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Bil- gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider
Arbetena startat under vecka 44 och beräknas pågå under november månad. De utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19.