Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Måndag den 15 juni 2020 kl. 19.00

Plats: Möteslokalen, Västra Vägen 15 nb.

Förvaltningsberättelse och redovisning hålls tillgänglig senast två veckor innan stämman.