Blankett för autogiroanmälan

För dig som vill betala din månadsavgift via autogiro men ännu inte har anmält detta till styrelsen finns blankett för autogiroanmälan att hämta här Autogiro. Lämna anmälan i styrelsens brevlåda, Västra vägen 15, nb.