Markarbeten på Regnstigen

Markarbeten på Regnstigen
Under vecka 44 startar markarbeten vid vändplanen på Regnstigen i Rudviken. Vi ansluter el och vatten till infiltrationsbrunnar för att hålla koll på grundvattnet inför kommande arbeten med utbyggnaden av Gul linje till Arenastaden. Arbetena kommer tidvis att orsaka buller från maskiner. De utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Bil- gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Dagar och tider
Arbetena startat under vecka 44 och beräknas pågå under november månad. De utförs helgfri måndag till fredag klockan 7 till 19. 

Öppet hus 17/10 Solna bibliotek

Vill du veta mer om Gul linje till Arenastaden? Tordagen 17 oktober kl 17-19 har Solna bibliotek öppet hus. Har du funderingar kring tunnelbanebygget och hur det kan komma att påverka dig som bor i Rudviken är du välkommen på information angående tunnelbanebygget.

Städdag 19/10

Nu börjar det att dra ihop sig för höststädning. Lördag den 19:e oktober kl 10:00 samlas vi utanför föreningslokalen på västra vägen 15. Arbetsuppgifter kommer att delas ut på plats och trädgårdsredskap finns att låna. Lättare lunch kommer att ordnas för föreningens deltagare. Varmt Välkomna önskar styrelsen och trädgårdsgruppen.