Hissen på Västra Vägen 23

Hissen som varit ur funktion ett tag på Västra vägen 23 är planerad att repareras under vecka 12-13. Arbetet med reparationen beräknas pågå i 2 veckor från och med det att arbetet påbörjats.

2 veckor innan arbetet börjar kommer Trygga Hiss som ska utföra arbetet att avisera arbetets påbörjan.

Tills dess att reparationen är slutförd hänvisas hiss användare till Västra vägen 19.