Underhåll av hängrännor

Under vecka 48 kommer Kunnunens Påtslageri att påbörja arbete med underhåll av våra hängrännor. Rännorna ska rensas, tätas och lagas där det behövs.

Arbetet är beräknat att vara klart innan Jul.

Nya tunnelbanan – Sprängning 19 Maj

Klockan 12:00 tidigare i veckan gjordes en sprängning ovan jord vid tunnelmynningen i Rudviken. Sprängningen orsakade att sten flög upp i luften.

Det mesta träffade containerväggen på arbetsområdet, men några stenar landande på en balkong på Västra vägen. Inga personer kom till skada.

Efter händelsen avbröts arbetet och nu utreder vi orsaken till det som hänt. Tillsvidare kommer inga sprängningar ovan jord att göras. Däremot kommer vi spränga inne i tunneln där det inte finns någon risk för stensprut. 

Incidenten är anmäld till arbetsmiljöverket 

Akut vattenavstängning

En medlem i föreningen har upptäckt en vattenläcka och vattnet tvingades att stängas av aktut. Reparatör är på plats och arbetar med att åtgärda problemet. Det är därför vi saknar varmvatten för tillfället.